Lidgeld debutantjes

K.V.BONHEIDEN VZW
STAMNUMMER KBVB 3750

Secretaris GC Terrein
Willy Wittocx Eisenhowerlaan
Kardinaal Cardijnlaan 26 Bonheiden
2820 Bonheiden 015.51.59.26
Tel 015.51.25.06


Mijnheer, mevrouw,

Met het oog op het volgend seizoen (2014-2015) delen wij u mede dat het
lidgeld voor onze debutantjes (spelers geboren in 2009) is vastgesteld op
125 euro.
In dit bedrag zitten alle kosten ten opzichte van de KBVB en de VFV
(Vlaamse Voetbal Federatie).
Uiteraard is de speler hiermee ook verzekerd tegen een gebeurlijk
voetbalongeval. De richtlijnen met betrekking tot de te volgen procedure
bij een voetbalongeval zijn terug te vinden op onze website.

Mag ik u vragen om voormeld bedrag zo spoedig mogelijk te willen voldoen
via het rekeningnummer BE12 0630 0441 9292 op naam van Raymond
Sierens, Kardinaal Cardijnlaan 25 te 2820 Bonheiden met vermelding van
de naam van de speler.
Spelers waarvan de betaling niet in orde is, zijn niet meer verzekerd en
trainen of spelen op eigen risico.

Ik vestig er tevens uw aandacht op dat een lid van een sportvereniging (in
dit geval van KV Bonheiden) via de mutualiteit een bepaald bedrag van het
lidgeld kan terug bekomen.
Inlichtingen hierover worden best bij de mutualiteit ingewonnen.

De club hoopt dat de speler en zijn familieleden een aangenaam en
sportief voetbalseizoen mogen beleven.

Met vriendelijke groeten,

Namens KV Bonheiden,

W.Wittocx      R.Sierens         L.Leboucq
Secretaris GC  Jeugdsecretaris  Voorzitter