Terugbetaling lidgeld

Sinds enkele jaren kan je als deelnemer van een sportclub een gedeeltelijke terugbetaling krijgen van het lidgeld . De ziekenfondsen doen dit vanuit het idee dat sporten gezond is.

De hoogte van de tussenkomsten varieert van 10 euro tot maximum 35 euro.

Klik naar het ALGEMEEN OVERZICHT van de mogelijkheden.


Klik op het onderstaand formulier van:

- Christelijke mutualiteit;
- Liberale mutualiteit
- Neutrale mutualiteit
- Onafhankelijk ziekenfonds
- Socialistische mutualiteit

U kunt dit attest afgeven aan Willy Wittocx of aan uw trainer of ploegafgevaardigde.