Lidgeld

Betreft : LIDGELDEN SEIZOEN 2019-2020

 

 

Mijnheer, mevrouw,

 

 

Het lidgeld voor onze jeugdspelers (U8 tot en met U17), 220 euro bedraagt.

In dit bedrag zitten alle kosten ten opzichte van de KBVB en de VFV (Vlaamse Voetbal Federatie).

Uiteraard is de speler hiermee ook verzekerd tegen een gebeurlijk voetbalongeval. De richtlijnen met betrekking tot de hierbij te volgen procedure zijn terug te vinden op onze website.

 

Mag ik u vragen om voormeld bedrag uiterlijk tegen 31 juli 2019 te willen voldoen op het rekeningnummer BE12 0630 0441 9292  op naam van Raymond Sierens, Kardinaal Cardijnlaan 25 te 2820 Bonheiden met vermelding van de naam van de speler.

 

Spelers waarvan de betaling op voormelde datum niet in orde is worden niet uitgenodigd voor de trainingen en voorbereidende wedstrijden op het nieuwe seizoen en zullen door de club op de afschrijvingslijst worden geplaatst. Zij zullen binnen de club en het team worden vervangen door spelers die momenteel op de wachtlijst staan.

 

Ik vestig er tevens uw aandacht op dat een lid van een sportvereniging (in dit geval van KV Bonheiden) via de mutualiteit een bepaald bedrag van het lidgeld kan terug bekomen.

Voor inlichtingen hierover wendt U zich best tot uw mutualiteit.

Wij hopen dat zowel de speler als de supporterende ouders, vrienden en familieleden een aangenaam en sportief voetbalseizoen tegemoet zullen gaan.

Met vriendelijke groeten,

 

Namens KV Bonheiden

 

Eddy Stevens

Voorzitter.